Stichting Sajaam

ประกันสุขภาพ

การเลือก ประกันสุขภาพแบบชาวดัชท์

การเลือก ประกันสุขภาพแบบชาวดัชท์

ประกันสุขภาพ อันเกี่ยวกับการดูแลพื้นฐานที่มาในแบบภาคบังคับ แบบรัฐช่วยครึ่ง เราจ่ายเองครึ่ง (ในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับรายได้ของเรา) โดยปกติ ประมาณกลางเดือน พย ของทุกปี ผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วจะได้รับ กรมธรรมประกันสุขภาพใหม่ สำหรับปีถัดไป (ทาง จม หรือ อีเมล์)  และหากว่าเราไม่ตอบรับ การประกันสุขภาพกับบริษัทนั้นๆจะต่อเองอัตโนมัติ. หากเราต้องการเปลี่ยนบริษัทฯ ประกันสุขภาพใหม่ ควรต้องทำการศึกษาหาข้อมูลในช่วงเวลานี้ แจ้งขอทำประกันกับ บริษัทใหม่ พร้อมยกเลิก บริษัทเดิม  ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ราวเดือน พย ของทุกปี อย่างที่ทราบกัน ค่าทำประกันสุขภาพของประเทศนี้มันแพงเหลือเกิน แม้จะเป็นแค่ตัวภาคบังคับ ดังนั้นหลักการเลือกประกันสุขภาพ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของเรา มากที่สุด   หน่วยความต้องการพื้นฐาน อันนี้ รัฐบาล ได้เลือกมาให้เราแล้ว อันมีรายละเอียดด้านล่าง…