Stichting Sajaam

ช่วยเหลือทางกฏหมาย

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

การแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้ แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข   การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายถ้าไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใดๆ คุณได้: จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับมรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม บริษัทของคุณเอง ตกเป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องมีการแบ่งกัน กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018  มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้: ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงาน ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆหรือไม่ กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น   การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซื้อขาย…

อะไรเปลี่ยน นับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2015 – Werk & Inkomen

อะไรเปลี่ยน นับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2015 – Werk & Inkomen

เรื่องงาน และรายได้ จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง  สมาคมสยาม ขอสรุปหัวข้อและประเด็นหลักๆ ไว้ให้ น่ะค่ะ   ค่าแรงงานขั้นต่ำ (Hoger minimumloon) ค่าแรงงานขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่วันนี้ 1 มกราคม 2515 เป็นต้นไป เมื่อคุณมีอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป คุณมีสิทธิที่จะได้รับแรงงานขั้นต่ำ 1,501.80 ยูโรต่อเดือน สำหรับการทำงานเต็มเวลา ชั่วโมงการทำงานเต็มเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ อยู่ที่ 36, 38 หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าแรงงานขั้นต่ำสำหรับปี 2014 อยู่ที่ 1,495.20 ยูโร Bedragen minimumloon (bruto) per…

การขอเงินช่วยเหลือ เมื่อถูกเลิกจ้าง ในประเทศเนเธอร์แลนด์

การขอเงินช่วยเหลือ เมื่อถูกเลิกจ้าง ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ทำอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้าง? หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับสิทธิขอเงินช่วยเหลือ ww-uitkering  ได้ คุณสามารถทำการลงทะเบียนยื่นขอต่อหน่วยงาน  UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับใน 2 เดือนแรก จะเป็น 75%  ของรายได้ที่เคยได้รับ และได้รับเป็น 70%ในเดือนถัดๆมา และคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้นานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงานของคุณก่อนที่จะถูกเลิกจ้าง  ตั้งแต่ 3 เดือน และไม่เกิน 38 เดือน   4 ขั้นตอนในการยื่นขอ WW-Uitkering 1.  ลงทะเบียนออนไลน์กับ UWV สำหรับการหางาน  คุณมีเวลาภายใน 2 วันหลังจากวันทำงานวันสุดท้ายในการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวบ www.werk.nl หรือคุณจะทำการลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เช่นกัน สิ่งที่คุณต้องเตรียมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนคือ DigiD Code…

เสวนา ไขข้อสงสัย กฏหมายแรงงานดัตช์ (ARBEIDSRECHT)

เสวนา ไขข้อสงสัย กฏหมายแรงงานดัตช์ (ARBEIDSRECHT)

สมาคมสยาม แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เล็งเห็นในความสำคัญของการปรับตัวของคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น ภาษา ไม่เข้าใจกฏหมาย และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานขึ้น รวมถึงเป็นการป้องกันในเรื่องของการถูกเอาเปรียบ ทางสมาคมสยาม จึงได้จัดงานเสวนาเพื่อไขข้อสงสัย ในเรื่องกฏหมายแรงงานดัตช์ ขึ้น โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ – ประเภทของสัญญาจ้างประเภทต่างๆ – สิทธิและผลประโยชน์ที่ได้จากสัญญาและ CAO – สิทธิในกรณีถูกเลิกจ้างหรือว่างงาน – แนวโน้มกฏหมายแรงงานดัตช์ในอนาคต   ชมคลิปเสียงและภาพบรรยากาศของงานเสวนาย้อนหลัง ที่จัดไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา   ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่>>>140802_Sajaam arbeidsrecht    

ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร…นั้นได้(อย่างไร)แต่ใดมา

ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร…นั้นได้(อย่างไร)แต่ใดมา

ทราบหรือไม่ว่า เมื่อเราได้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถูกต้อง โดยไม่ติดขัด ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า ครบเป็นเวลา 5 ปีนั้น คุณสามารถยื่นขอมีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า Verblijf onbepaalde tijd  ใบอนุญาตนี้ ไม่ใช่ใบเปลี่ยนสัญชาติ แต่เป็นใบอนุญาตที่ทำให้คุณสามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยตนเองนาน 5 ปี และอาจสามารถย้ายไปพำนักที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปได้ด้วย ซึ่งคุณต้องยื่นความจำนงค์ขอมีใบอนุญาตชนิดนี้ ทางรัฐไม่ดำเนินการให้คุณอัตโนมัติ โดยขณะที่คุณยื่นเรื่อง ใบอนุญาตพำนักอาศัยชั่วคราวปัจจุบันของคุณต้องยังไม่หมดอายุ และคุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด   The permanent residence permit (type II) & the status of long-term resident CE คุณจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติของสหภาพยุโรป ตามข้อกำหนด 2003/109/EC…