Stichting Sajaam

ครบเครื่องเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆสำหรับเนเธอร์แลนด์

หากคุณที่กำลังมองหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้ามาในดินแดนกังหันลม ประเทศที่ต่ำกว่าน้ำทะเลแห่งนี้  วีซ่า หรือ ใบอนุญาตประเภทใดกัน ที่คุณต้องขอและต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยว, เยี่ยมญาติ การย้ายมาอาศัยอยู่  มาทำงาน หรือ เรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์  บทความนี้ได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆที่จำเป็นเอาไว้ให้แล้วที่นี่ค่ะ

 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ที่ใช้ความตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว คือ ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ซึ่งประกอบด้วยประเทศเหล่านี้

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and the Netherlands

 ShengenVisaหากคุณมี 2 สัญชาติ รวมถึงถือหนังสือเดินทาง 2 เล่มด้วย คุณต้องขอวีซ่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถือหนังสือเดินทางเล่มไหนใช้เดินทางเข้าในประเทศเนเธอร์แลนด์  ข้อมูลที่จะให้ต่อไปนี้ เป็นเพียงแค่คำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น และคุณอาจจำเป็นต้องค้นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน the Immigration and Naturalisation Service (IND) นะคะ

 คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าเนเธอร์แลนด์เสมอหรือไม่?

สำหรับประชาชนของ EU/EEA/Swiss

หากคุณเป็นประชาชนของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union)  หรือ กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) หรือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้ามาท่องเที่ยว,อาศัยอยู่,ทำงานหรือศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่เป็นระยะยาวก็ตาม

 

สำหรับการอาศัยอยู่ที่นานกว่า 3 เดือน คุณควรไปดำเนินเรื่องลงทะเบียนกับทาง IND คุณจะได้รับสติกเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง (passport) ของคุณเพื่อรับรองว่าคุณสามารถอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้นานเท่านานที่คุณต้องการ การไปลงทะเบียนกับ IND นี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นประโยชน์ในการที่คุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคาร และผู้ว่าจ้างมักจะขอดูเมื่อคุณไปสมัครงานเสมอๆ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน >> IND registration for EU citizens

 

สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติบัลกาเรียน โรมาเนียน และโครเอเชี่ยน

หากคุณมีสัญชาติข้างต้น และมีความต้องการอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลานานกว่า 3 เดือนนั้นคุณไม่สามารถขอจดทะเบียนเป็นผู้อาศัยได้เช่นเดียวกับประชาชนของประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป คุณจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ ตามกฏหมายของยุโรปและมีใบประกาศเพื่อที่จะสามารถอาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน >> Residence for Romanian, Bulgarian and Croatian citizens

 

สำหรับบุคคลที่เป็นคู่สมรสและญาติของประชาชนใน EU/EEA/Swiss

ถ้าคุณเป็นคู่สมรส หรือ พาร์ทเนอร์ หรือ ญาติผู้ใหญ่ ในที่นี่คือ บิดามารดา  หรือเป็นบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ของคนต่างชาติที่มีสัญชาติ EU/EEA/Swiss ซึ่งกำลังอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ (แต่คุณเองไม่ได้ถือสัญชาติเหล่านี้) หากคุณต้องการจะย้ายตามเขาหรือเธอ คุณก็สามารถอาศัยและทำงานได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใดๆ

อย่างไรก็ตาม คุณยังจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ ตามกฏหมายของยุโรปและได้รับใบประกาศเพื่อที่จะสามารถอาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เอกสารตัวนี้จะพิสูจน์ได้ว่าคุณได้รับอนุญาติให้อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถูกต้องและคุณสามารถทำงานโดยปราศจากข้อจำกัด ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการทำงานจากผู้ว่าจ้าง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน >> Non EU/EEA/Swiss nationals joining EU/EEA/Swiss relatives

 

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติยุโรปหรือสัญชาติสวิส 

**กรุณาทำความเข้าใจให้ละเอียด สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ เพราะจะเกี่ยวข้องกับพวกเรา คนไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยมาในเนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่**

ถ้าคุณเป็นคู่สมรส หรือ พาร์ทเนอร์จดทะเบียนที่มีอายุเกิน 21 ปี หรือเป็นบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ของประชาชนดัตช์ หรือบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติยุโรปหรือสวิส แต่ได้รับใบอนุญาตให้อาศัยและทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณอาจต้องมีใบอนุญาต MVV และ/หรือใบอนุญาตพำนักอาศัยชั่วคราว

 

MVV  ย่อมาจาก Machtiging Voorlopig Verblijf แปลว่า ใบอนุญาตให้พำนักแบบต่อเนื่อง ออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าประเทศ และพำนักได้ระยะนานกว่า  3 เดือน นั้นหมายความว่า ใบอนุญาตที่ใช้ผ่านพรมแดนใบแรกนี้ก็คือ MVV นั่นเอง

 

และสำหรับบางสัญชาติ ที่ต้องการเพื่อที่จะสามารถเข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกกฏหมาย เป็นใบอนุญาตให้คุณสามารถอาศัยและอาจจะสามารถทำงานได้ ซึ่งคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานะการทำงานของคู่สมรสหรือญาติของคุณ

 ถ้าคุณมีอายุเกิน 18 ปี คุณไม่สามารถเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยเหตุผลการอาศัยกับญาติของคุณแต่คุณต้องมีเหตุผลอื่นแทน ยกตัวอย่างเช่น คุณมีงาน, คุณต้องการทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กหรือจะมาศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน

>> Residence permits for a non-EU/EEA/Swiss

>>Dutch provisional residence permits (MVV)

 

ทำงานในเนเธอร์แลนด์

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติ EU/EEA/Swiss ถ้าต้องการ่ทำงานในเนเธอร์แลนด์ คุณจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างของคุณดำเนินเรื่องใบอนุญาตทำงานให้แก่คุณเท่านั้น ใบอนุญาตทำงาน(work permit) หรือที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า TWV นั้น เป็นเอกสารที่เพิ่มเติมจากใบอนุญาตให้อยู่อาศัย (Residence Permit) และผู้ว่าจ้างของคุณเท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำขอดำเนินเรื่องให้คุณได้เท่านั้น

 

มีกฏข้อยกเว้นหลายประการสำหรับกฏนี้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยการเป็น a highly skilled migrant (ผู้อพยพที่มีความสามารถสูง)  หรือ การหางานหลังจากศึกษาจบเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ การเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

 Stamps on passport

ภาพรวมของวีซ่า และ ใบอนุญาตต่างๆ

วีซ่าระยะสั้น

เมื่อคุณจะแวะมาหยุดพักสั้นๆในเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะเพียงไม่กี่ชั่วโมง แล้วก็จะเดินทางไปต่อยังประเทศอื่น หรือ จะอยู่จนถึงเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะเพียงไม่กี่ชั่วโมง แล้วก็จะเดินทางไปต่อยังประเทศอื่น หรือ จะอยู่จนถึง 3 เดือน ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณว่าคุณอาจจะต้องมีวีซ่าอาศัยระยะสั้น ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

วีซ่า ประเภท A  สำหรับการเดินทางผ่านเท่านั้น และจำเป็นสำหรับผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินของดัตช์เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่นอกพื้นที่กลุ่มประเทศเชงเกน เป็นแค่วีซ่าที่อนุญาตให้คุณเข้าไปเดินในสนามบิน ส่วนพื้นที่นานาชาติได้ หากคุณต้องการจะออกนอกสนามบินแม้เพียง 1 วัรคุณจำเป็นต้องขอวีซ่า ประเภท C

วีซ่า ประเภท C  บางครั้งเรียกว่า วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คุณอยู่ในเนเธอร์แลนด์ (หรือในประเทศอื่นๆในเขตเชงเกน) ได้นานสูงสุดถึง 3 เดือน (90  วัน) ภายใน 6 เดือน ระหว่างนี้คุณสามารถทำงานได้ หากผู้ว่าจ้างของคุณทำใบอนุญาตงานให้ แต่คุณไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตอยู่อาศัยในขณะที่ถือวีซ่าประเภทนี้ได้ คุณจะต้องออกนอกเนเอร์แลนด์และกลับไปยื่นขอจากประเทศที่คุณอาศัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน >> Short stay visas for visiting the Netherlands

 

MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf)  และใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว (verblijfsvergunning )

หากคุณไม่ได้ถือสัญชาติใน EU/EEA/Swiss หรือไม่ได้เป็นญาติสนิทกับบุคคลที่มีสัญชาติดังกล่าว เมื่อคุณต้องการจะมาอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นานกว่า 3 เดือน คุณจะต้องขอวีซ่า MVV และ/หรือใบอนุญาตผู้พำนัก และคุณอาจจะต้องทดสอบความรู้ด้านภาษาและสังคม

MVV ไม่ใช่ วีซ่าสำหรับคนแต่งงาน เท่านั้น เหมือนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจมาตลอด เพราะสำหรับคนไทย ไม่ว่า วัตถุประสงค์การขอพำนักอาศัยระยะยาว นานกว่า 3 เดือน ชนิดอื่นๆ เช่นทำงาน เรียน ต่างก็อาจต้องมีใบอนุญาต MVV นี้ด้วยกันทั้งนั้น

คุณอาจจะไม่ต้องมี MVV ( ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ) ในการเข้าประเทศเนเธอแลนด์ แต่ว่าคุณก็ยังจะต้องขอใบอนุญาตผู้พำนักซึ่งจะอนุญาตให้คุณอาศัยและทำงานได้

 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2013 เป็นต้นมา คุณ (หรือ sponsor ของคุณ) สามารถยื่นขอ MVV ได้พร้อมกับการยื่นขอใบอนุญาตพำนัก (verblijfsvergunning) ในคราวเดียวกันได้เลย ซึ่งจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า TEV (De procedure voor toelating en verblijf) นั่นคือ เมื่อคุณได้รับวีซ่า MVV ก็จะสามารถเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์ได้ และสามารถไปรับใบอนุญาตผู้พำนักได้เมื่อเดินทางมาถึง ดังนั้นคนที่มาช่วงหลังจากนี้ จะได้รับบัตรไอดี อายุ 5 ปี เมื่อมาถึง แต่นั้นเป็นแค่ใบอนุญาตให้พำนักได้ชั่วคราวเท่านั้น และสามารถถูกยกเลิกได้ตลอดเวลา ก่อนที่บัตรจะหมดอายุนะคะ

 

หากในกรณีของคุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า MVV  คุณ (หรือ sponsor ของคุณ) สามารถยื่นขอใบอนุญาตพำนักจากประเทศของคุณผ่านขั้นตอน TEV เดียวกันและเดินทางมารับมาเมื่อมาถึงประเทศเนเอร์แลนด์เช่นกัน หรือคุณจะมายื่นด้วยตัวเองที่สำนักงาน IND ที่เนเธอร์แลนด์ แต่ระหว่างที่รอ คุณจะไม่สามารถทำงานได้จนกว่าคุณได้ไปรับใบอนุญาตพำนักเสียก่อน

 

หากต้องการจะตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องขอ MVV ก่อนขอใบอนุญาตพำนักหรือไม่ และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่น ลองศึกษาข้อมูลจากเวบ ind เป็นภาษาอังกฤษหรือดัตช์ได้ก่อนที่นี่ค่ะ >>>

 

จากทั้งหมดที่รวบรวมและเรียบเรียงมาทั้งหมด เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น  ข้อมูลเยอะแยะ หลายกรณี และมีเปลี่ยนแปลงเสมอ ให้เขียนทุกประเด็นอย่างละเอียดให้จบในบทความเดียวนี้ คงไม่ไหวเป็นแน่ ซึ่งในโอกาสถัดๆไป จะค่อยๆทยอย เรียบเรียง และลงขั้นตอนของการยื่นวีซ่าในแบบต่างๆ เป็นภาษาไทย ตามลำดับให้เรื่อยๆนะค่ะ

 

ประเภทของใบอนุญาตพำนัก

คุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตพำนักได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆกันไป ซึ่งในแต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไข ข้อกำหนด และอายุของบัตรที่แตกต่างกันออกไปด้วย

สมาคมได้รวบรวมลิงค์ เพื่อให้คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)ได้โดยตรงจากเวบไซด์ IND ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

 

 

 Return Visa วีซ่าเดินทางกลับ

 หากคุณได้เข้ามาอาศัยในเนเธอร์แลนด์แล้ว แต่มีเหตุต้องเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวในขณะที่ใบอนุญาตพำนักปัจจุบันของคุณใกล้หมดอายุในระหว่างที่คุณเดินทาง หรือคุณกำลังอยุ่ระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ซึ่งอาจเกิดจาก คุณได้ยื่นวีซ่าใหม่เพื่อทดแทนเอกสารที่หาย หรือยื่นขอเปลี่ยนประเภทของใบอนุญาต คุณอาจต้องการ วีซ่าเดินทางกลับ เพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ามาในเนเธอร์แลนด์ และวีซ่าชนิดนี้จะมีอายุขึ้นกับสถานการณ์ของคุณ อาจจะอยุ่ระหว่าง 3 เดือน จนถึง 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกอ่าน>>>

 

ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร

เมื่อคุณได้อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์นานเป็นเวลา 5 ปีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุติดขัด คุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตพำนักชนิดถาวรได้

 Visa3

 

Sponsor สปอนเซอร์/ผู้ประกัน

หลายๆคนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเนเธอร์แลนด์จะมีสปอนเซอร์ที่เป็นบุคคลหรือองค์กรในการดำเนินเรื่องพาเข้าสู่ประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น ผู้ว่าจ้าง หรือ สถาบันศึกษา หรือ ครอบครัว สปอนเซอร์อาจยื่นขอใบอนุญาตพำนัก หรือ ยื่นอุทธรณ์หากผลการขอโดนปฏิเสธแทนคุณได้

องค์กรที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้ต้องได้รับการรับรองหรือขอจดทะเบียนกับ IND ก่อน เนื่องจากองค์กรที่ได้รับรองจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย รวมถึงมีหน้าที่แจ้งต่อ IND หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (เช่นมีการย้ายงาน หรือ ลาออก) มีหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูล และมีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับ หากพบว่ามีการพำนักอาศัยเกินกว่าระยะเวลาของวีซ่าของเค้า

 

การต่ออายุ หรือ การเปลี่ยนใบอนุญาตพำนัก

ทางสำนักงาน IND จะติดต่อคุณเมื่อใบอนุญาตของคุณใกล้จะหมดอายุและคุณอาจมีโอกาสต่ออายุใบอนุญาตของคุณได้ (ไม่ใช่ใบอนุญาตทุกประเภท ที่จะสามารถต่ออายุได้) หากใบอนุญาตของคุณไม่สามารถต่ออายุได้ แต่คุณมีความประสงค์จะอาศัยในเนเธอร์แลนด์ต่อ คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ หรือ ต้องเดินทางออกจากประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกอ่าน>>>

 

เมื่อใบอนุญาตพำนักหายหรือถูกขโมย

หากใบอนุญาตของคุณหายหรือถูกขโมย คุณจะต้องรีบติดต่อ IND เพื่อขอทำบัตรใหม่เพื่อทดแทน โดยคุณต้องนำสำเนาของหนังสือเดินทาง,ใบแจ้งความจากตำรวจ และรูปถ่ายปัจจุบัน แนบไปกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของคุณ ซึ่งเอกสารต้องมีการแปลและมีการประทับตรารับรองความถูกต้องทางกฏหมาย (อ่านการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตของดัตช์เพิ่มเติม ที่นี่>> )

การดำเนินการจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต สำหรับค่าธรรมเนียมล่าสุด สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ >>>  และใช้เวลารอประมาณ 8 สัปดาห์ในการตอบกลับจาก IND  หายใจลึกๆ แล้วร้องเพลงรอนะค่ะ

 

สำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจง แนะนำให้ติดต่อสำนักงาน IND ใกล้บ้าน หรือจะติดต่อทางเวบไซด์ หรือ โทร  0900-1234561 (€ 0,10  ต่อนาที จากสายโทรศัพท์บ้าน) ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น.  และสามารถโทรจากต่างประเทศ เข้าที่ +31 20 8893045

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ครบเครื่อง ครบครัน ครอบคลุม ทั้งหมดที่คุณเคยสงสัยไหมค่ะ อาจต้องขออภัยด้วย หากไม่สามารถเรียบเรียงขั้นตอนได้อย่างละเอียดทั้งหมด แต่ผู้ขียนจะค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆ คอยติดตามอ่านกันนะค่ะ

 

ที่มาของข้อมูล :  www.ind.nl  และ  www.expatica.com

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน

อาสาสมัครสมาคมสยาม

สนใจพิมพ์หรือดาวโหลดบทความนี้ คลิก>>140202_ครบเครื่องเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆเพื่ออาศัยอยู่ในเนเอร์แลนด์

43 thoughts on “ครบเครื่องเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆสำหรับเนเธอร์แลนด์

 1. Salas

  สวัสดีครับ ผมสนใจอยากไปเรียนต่อคอร์ส Electronic Music Production ที่ SAE Institute Amsterdam ซึ่งคอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 6 เดือน แต่ทางโรงเรียนตอบมาว่า Unfortunately, as SAE Institute is a private education provider, we are not entitled by Dutch law to grant student visas for entry into the Netherlands. If you are from outside the EU and would like to study at the SAE in the Netherlands, please contact the IND (the Dutch Immigration Service) for information about acquiring legal residence. Please note that a study visa will not be issued to non-EU citizen applicants.

  ไม่ทราบว่าจะมีวิธีไหนที่ผมจะได้วีซ่าไปเรียนบ้างไหมครับ? ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

  สรัฐ 0860062005

  ———- Forwarded message ———-
  From: Tom Smeyers
  Date: 28 April 2014 19:58
  Subject: Re: FW: Electronic Music Production course enquiry

  To: aeatletico@gmail.com

  Dear Salas,

  Thank you for considering SAE Institute Amsterdam and your interest in our Electronic Music Production course.

  Please find our brochure in the attachment of this email including more information about the course content, tuition fees and offered payment plans. Next to the brochure you can find an overview of the class times and start dates.

  Unfortunately, as SAE Institute is a private education provider, we are not entitled by Dutch law to grant student visas for entry into the Netherlands. If you are from outside the EU and would like to study at the SAE in the Netherlands, please contact the IND (the Dutch Immigration Service) for information about acquiring legal residence. Please note that a study visa will not be issued to non-EU citizen applicants.

  Don’t hesitate to contact me if you require more assistance.

  Best regards,

  Tom Smeyers

  1. adminST

   ทางโรงเรียนให้คุณติดต่อหน่วยงาน IND เพื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าในกรณีต้องมาอาศัยนานกว่า 3 เดือน ซึ่งหากทางโรงเรียนสามารถรับรองเป็น sponsor ให้คุณได้ คุณก็ยังสามารถขอวีซ่า MVV และทำวีซ่านักเรียน ได้คะ

   ลองอ่านข้อมูลจากเวบไซด์ของหน่วยงาน ได้ที่นี่ https://ind.nl/EN/individuals/residence-wizard/study/secondary-and-vocational-education/Pages/default.aspx ค่ะ

 2. piya-on

  hello’
  Im now staying in NL by short stay visa under 60 days. I just give a birth my daughter with my dutch bf here on 12th may but I have to go back thai on 18th june. Do I have any chance to continue my staying in NL longer than this and not have to go back thai on my due date? cuz my daughter still so young and my bf also worry about protest in thai. we’ve read on website that we probably can continue my staying here but when we call them thay said we must have enough reason to continue my staying. What should I do with it? could u pls help me or pls give me any suggestion?

  1. adminST

   We confirmed that you must have enough reason to continue your staying. Please contact IND or call (088 043 04 30) to consult about this matter directly.

  2. Orawan

   สวัสดีค่ะ

   ดิฉันมีวีซ่าท่องเที่ยวไปNL 1ปี ทำไว้เมื่อกันยายน2016 – กันยายน2017 ไปเที่ยวมาแล้วเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว 2อาทิตย์…พอดีปีนี้2017จะไปอีกช่วงสิงหาคม.. แต่วิซ่ากำลังจะหมดอายุ อยากทราบว่า เรายังสามารถใช้วิซ่าตัวนี้ได้มั้ยค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

   1. Stichting Sajaam

    ถ้าวีซ่าที่คุณมีอยู่เป็บ multi entry คือ เข้าออกได้หลายครั้ว ก็ยังสามารถใช้เดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ แต่จะอยํ่ได้นานเท่าไรให้ดูที่วันที่หมดอายุ

    ในทางกลับกันถ้าวีซ่าของคุณเป็น single entry ก้อไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะ

 3. Zonneschijn

  สวัสดีคะ ดิฉันอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มา 4ปี ถือบัตร verblijfstitel ซึ่งบัตรจะหมดอายุปี 2017 แต่ดิฉันอยากอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ต่อ ดิฉันสามารถต่อบัตรเอาได้ไหมคะ โดยที่ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนเพื่อสอบเอาบัตรประชาชนถาวร เพราะว่าดิฉันโดนโรงเรียนไล่ออกเพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนบ่อย เพราะทางบ้านมีปัญหา ดิฉันอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์คนเดียว ทุกคนในครอบครัวเสียชีวิตหมดด้วยสาเหตุแปลกๆที่แม้แต่ตำรวจก็ไม่สามารถบอกได้ ทำให้ดิฉันมีปัญหาเยอะมากในตอนนั้นและไม่ได้ไปเข้าเรียน อยากทราบว่าจะต่ออายุบัตรเอาได้ไหมคะ ถ้าบัตรหมดอายุ หรือว่าควรไปเรียนและสอบดี ดิฉันสอบผ่านเหลือสองจุดที่ยังทำไม่สำเร็จคือ เวลาเข้าเรียนไม่ครบ และก็ยังส่งรายงานฉบับสุดท้ายที่ทางโรงเรียนจะเอาไปวิเคราะห์เพื่ออนุมัติให้ขอบัตรประชาชนได้ซึ่งสองจุดนี้ยังไม่ผ่านนะคะ และก็ไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่า เพราะเราคนเดียวและมันวุ่นวายมาก เลยอยากต่อบัตร verblijstitel เอา ซึ่งสามารถทำได้ไหมคะ

  1. Stichting Sajaam

   ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ
   กรณีนี้ตอบยากน่ะคะ เพราะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการให้คำแนะนำ ให้ลองโทรเขามาคุยกับสมาคมที่เบอร์ โทร : 020 8943841
   Skype : stichtingsajaam หรือ เขียนข้อความ ทิ้งไว้ที่่ https://www.facebook.com/stichtingsajaam นะคะ

   1. Amornrat

    สวัสดีค่ะชื่อมอญค่ะ..อยากทราบรายละเอียดที่จะมาจดทะเบียนสมรสที่ฮอลแลนด์และเอกสารที่จะ เตรียมมามีอะไรบ้างแล้วเราสามารจะอยู่ต่อได้ไหมค่ะ รบกวนขอ รายละเอียดด้วยค่ะ

    1. Stichting Sajaam

     ไม่ทราบว่าคุณมอญ ตอนนี้อาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วหรือยังค่ะ ถ้าตั้งใจจะมาจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ ลองอ่านบทความจากหมวดหมู่นี้ดู เพื่อเป็นข้อมูลค่ะ http://www.stichtingsajaam.nl/?cat=29

     หรือให้ว่าที่ คู่สมรส อ่่านข้อมูลเป็นภาษาดัตช์ ได้ที่ลิงค์นี่้ค่ะ>>>>>คลิก

     ส่วนเรื่องสามารถอยู่ต่อได้ไหม ต้องแยกออกจากการจดทะเบียนนะค่ะ ไม่สามารถตอบได้ในที่นี่ เพราะมีข้อมูลหลายอย่างที่ต้องสอบถามเพิ่มเติม ส่งข้อความส่วนตัว เล่าให้เราทราบ มาทางอีเมลล์ ว่า ทำไมถึงต้องการอยู่ค่อ ที่ soljustitae@gmail.com จะสะดวกกว่าค่ะ

 4. ดี

  สอบถามค่ะ กำลังจะทำเรื่องไปNlโดยแฟนจะทำหนังสือเชิญที่มีตราประทับจากอำเภอเค้า เค้าบอกว่าอำเภอที่นั้นบอกประมาณสามอาทิตย์ จริงมั้ยค่ะ

  1. Stichting Sajaam

   หมายถึงหนังสือเชิญ ที่จะทำเรื่องยื่นขวีซ่าท่องเที่ยวหรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่ ปกติเมื่อขอที่อำเภอ จะได้เอกสารเซ็นต์และประทับตรากลับมาเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องระยะเวลาอนุมัติวีซ๋า เป็นอีกเรื่องค่ะ อยู่ที่อีกหน่วยงานนึง ไม่ใช่ที่อำเภอ ค่ะ

 5. saengchan

  สวัสดีค่ะดิฉันมีหนึ่งคำถามค่ะคือตอนนี้เรายื่นวีซ่าเอ็มเฟเฟไปแล้วดิฉันยื่นเรื่องไปพร้อมกับลูกสองคนรวมแม่ด้วยเป็นสามคนแฟนของดิฉันเป็คคนดัชมีเงินเดือน1800พอที่วีซ่าจะผ่านมั้ยคะ

  1. Stichting Sajaam

   สมาคมคงตอบคำถามนี้ให้ไม่ได้เสียทีเดียว แต่ถ้าหากคุณสมบัติผ่านตามที่ IND กำหนด ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ

 6. Bloem

  สวัสดีค่ะดิฉันขอรบกวนสอบถามนะค่ะไปNL 3 ครั้งแล้วค่ะโดยน้องเขยเป็นคนรับรองทั้ง 3 ครั้ง เป็นวีซ่าท่องเที่ยว (น้องเขยตำแหน่งหน้าที่การงานสูงค่ะ เงินเดือน 4,000 euro) อยากทราบว่าถ้าน้องเขยจะขอวีซ่า MVV ให้ดิฉันพำนักอาศัยและทำงานได้ใหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. Stichting Sajaam

   ทำไม่ได้ค่ะ วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัว มีจุดประสงค์เพื่อคู่สมรส คู่รัก หรือ ญาติสนิท อย่าง บิดามาารดา หรือ บุตร ของผู้รับรองเท่านั้นค่ะ

 7. Tip

  สวัสดีค่ะ..พี่มีโปรแกรมแชท หรือ การสนทนาแบบอื่นมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. Stichting Sajaam

   ติดต่อช่องทางfacebook ของสมาคม ได้เช่นกันคะ ค้นคำว่าstichtingsajaam ดูนะคะ

 8. chayanan

  หนูอยากรู้ว่าอายุไม่ถึง19 ทำวีซ่าไปหาแฟน 3 เดือน ได้หรือไม่ค่ะ?

  1. Stichting Sajaam

   อายุไม่ถึง19 แล้วเกิน18ปีหรือยังคะ ถ้ายังไม่ถึง18ปีต้องให้ผู้ปกครองรับรองด้วย สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเพื่อน/แฟนได้ ศึกษารายละเอียดจากลิงค์นี้ได้คะ http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/Thai/visiting_friends.html

 9. Chefphon

  ขอสอบถามครับ พอดีกำลังจะได้งานใหม่ที่ฮอลแลน กุ้กไทย แต่ทางเจ้าของร้านที่ฮอลแลนต้องการเอกสารทั้งหมดเป้นภาษาอังกฤษพร้อมปั้มตรากงสุล แต่ว่าผมอยุ่โปแลนตอนนี้ เลยให้เพื่อนช่วยเอาไปแปลให้ที่เมืองไทย แต่ปัญหาคือ ถ้าฉบับที่เป้นอังกฤษอยุ่แล้วต้องเอาต้นฉบับตัวจริงแนบไปด้วย มันเลยยาก ใครมีประสบการพอจะแนะนำได้มั้งครับ ผมเป้นกุ้กครับ
  ขอบคุณครับ

 10. wancharee

  สวัดดีค่ะอยากทราบว่าวันเคยไปอยู่ที่ประเทศฮฮแลน์มาแล้ว15ปีค่ะแล้วกลับมาเมืองไทยแต่ตอนนี้ต้องการกลับไปต้องทำไงบ้างค่

  1. Stichting Sajaam

   ถ้าคุณยังไม่ได้ถือสัญชาติดัตช์ หรือไม่มีบัตรผู้พำนักแล้ว จะย้ายกลับว่า ต้องทำเรื่องขอวีซ่า MVV ใหม่ คะ

 11. Nam

  สวัสดีค่ะน้ำมีแพลนจะทำmvvวีซ่าเร็วๆนี้อยากทราบว่าสามารถทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ที่เดียวได้ไหมแฟนไม่สะดวกบินมาจดที่ไทยค่ะ แล้วถ้าจดที่เนเธอร์แลนด์ใบรับรองโสด. และใบเกิด. ต้องแสตมตราสิงห์ที่กรุงเทพก่อนไปไหมคะ

  1. Stichting Sajaam

   จดที่ NL ได้คะ เตรียมเอกสาร ประทับตรามาให้เรียบร้อยได้เลย ให้แฟนทำเรื่องนัดกับทางอำเภอก่อน น่าจะดีกว่าคะ เพราะอาจต้องรอคิว จะได้ไม่เสียเวลาคะ

 12. noi

  สวัสดีคะ คือดิฉันได้วีซ่า 5 ปี ไปอยู่เนเธอแลนด์ 5เดือน แล้วกลับมาอยู่ไทย 1ปี แต่ยังมีบัตรพำนักยังไม่หมดอายุ จะกลับไปอยู่ได้อีกไหมคะ แฟนบอกยังไม่ได้ยกเลิกไอเอ็นดีคะ

  1. Stichting Sajaam

   ปกติการถือ บัตรพำนักแบบติดตามครอบครัว ไม่ควรออกนอกประเทศเกิน 6 เดือน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆซึ่งควรแจ้งขออนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษร กับทาง IND หน่วยงานที่ดูแลตรวจคนเข้าเมือง

   แนะนำให้แฟนของคุณติดต่อสอบถามกับ IND โดยตรงก่อนซื้อตั๋วเดินทางเข้ามาจะดีที่สุดค่ะ

 13. best

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
  พอดีอยากไปหาแฟนประมาณต้นเดือนหน้า แต่แฟนอยากให้มาอยุ่ด้วย แล้วหางานทำ เพราะเขาพอจะช่วยเรื่องหางานให้ได้…เลยอยากทราบว่า ต้องติดต่อทำวีซ่าประเภทไหนหรืออย่างไรดีคะ? รบกวนด้วยนะคะ อยากไปจริงๆๆๆ

  ขอบคุณค่ะ

  1. Stichting Sajaam

   ต้องทำวีซ่า MVV ก่อนไปค่ะ ซึ่งต้องใช้ผลสอภาษาดัตช์แนบด้วย ฝห้แฟนศึกษาข้อมูลได้ที่ https://ind.nl/en/family

 14. Saengtien

  สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ
  ไปเที่ยวสเปนแล้วโดนขโมยกระเป๋า พาสปอร์ตและเอกสารสำคัญหายไปหมด ที่สำคัญพาสปอร์ตมีหน้าวีซ่าติดอยู่ และยังไม่หมดอายุวีซ่า ได้รับอนุมัติ schengen tourist visa (2016-2020)
  -อยากทราบว่าเมื่อเราได้รับพาสปอร์ทเล่มใหม่แล้วจะได้รับวีซ่าแบบเดิมที่หายไป หรือว่าต้องเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าใหม่ค่ะ
  -ต้องกลับไปขอที่ไทยเท่านั้นใช่ใหมค่ะ เวลานี้ยังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะ กำหนดกลับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ รบกวนด้วยค่ะร้อนใจมากๆ อยากรู้ข้อมูล ขอบคุณค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ Boom

 15. Birth

  สวัสดีครับ พอดีผมต้องเดินทางไปเมกา แล้วมันต้องไปต่อเครื่องที่ อามเตอดัม
  รอเครื่อง 16 ชั่วโมงครับ เลยอยากถามว่าเราสามารถเดินเข้าไปเที่ยวได้ไหมครับ ภายในเนเทอแลน
  ขอบคุณมากครับ

  1. Stichting Sajaam

   ถ้าคุณมีเชงเก้นวีซ่า ก็สามรถออกไปได้คะ แต่ถ้ามีแค่ยูเอสวีซ่าบนพาสไทย ก็ไม่สามารถคะ

   1. Kiau

    สวัสดีค่ะ
    ถ้ากรณีแฟน(คนเนเธอร์แลนด์)ได้ย้ายไปอยู่เมืองไทยถาวรเป็นเวลาสามปีแล้ว แต่มาเยี่ยมครอบครัวที่เนเธอร์แลนด์ทุกปี และดิฉันมาด้วยโดยเพื่อนของแฟนเป็นคนเชิญมา ถ้ากรณีแบบนี้ดิฉันสามารถทำ MVV ได้ใหมคะ เพราะแฟนและดิฉันอยากอยู่เนเธอร์แลนด์ปีละสี่-หกเดือนค่ะ ถ้าจะทำ MVV แฟนสามารถรับรองได้ใหมคะ เพราะแฟนได้ทำเรื่องย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้ว
    ขอบคุณมากนะคะ

    1. Stichting Sajaam

     คนรับรอง จะต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้นคะ กรณีนี้ แฟนคุณไม่สามารถรัยรองได้คะ

 16. Supaporn

  สวัสดีคะอยากทราบระยะเวลาที่บอกว่าภ่ายในหกเดือน นะคะ พอต้นปีพึ่งหมดวีซ่าเก่าไปและกลับไทยวันที่20 มกราคมและขอวีซ่าใหม่มีนาคม ได้วีซ่าระยะ 1 ปี อยู่ได้ 90 วัน ตอนนี้เดินทางมาตั้งแต่ 4 มิถุนายน จะอยู่ได้ 90 วันเลยไหมคะ หรือ นับรวมกับระยะเวลาวีซ่า ตัวเก่าตอนต้นปี ที่ มี การใช่งานตอนต้นปีแล้ว ถึงวันที่20 มกราคม หรือเริ่มนับใหม่ตั้งแต่เราได้วีซ่าใหม่คะ

  1. Stichting Sajaam

   ระยะเวลา6เดือน นับเมื่อเริ่มเดินทางเข้ามาคะ ตอนเค้าออกวีซ่าให้ใหม่ ทางการเค้าพิจารณาแล้วว่าจะสามารถเข้ามาได้อีกเมื่อไร ดังนั้นเค้าเริ่มนับใหม่ที่วีซ่าตัวใหม่เลย

   ยกตัวอย่าง คุณเข้ามาเมื่อ 4 มิย. สมมุติว่าคุณใช้สิทธิอยู่ครบ 90 วันติดต่อกันเลย จนถึงประมาณปลาย กย. คุณจะต้องเดินทางออกแล้วเ้นระยะ อีก3เดือน คือประมาณ ธค. รวมแล้วเป็นระยะเวลา 6เดือนคะ หลังจากนั่นถึงค่อยเดินทางกลับเข้ามาใหม่ได้ใหม่ ถ้าวีซ่ายังไม่หมด

 17. fir

  ตอนนี้ติดอยู่ที่ไทยนะคะ เพราะพาสปอร์ตเป็นนามสกุลหลังสมรสส่วน residence permit card เป็นนามสกุลก่อนสมรส ที่ยุโรปใช้ะพาสนี้คู่กับพาสเก่าและ residence permit ได้แต่ตอนนี้มาไทยครั้งล่าสุดจองตั๋วไปต่อเครื่องที่เยอรมันปรากฏว่าสายการบินเยอรมันไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องคะ ทั้งที่พาสปอร์ตใหม่ที่แม้นามสกุลต่างจาก residence permit จะมีการสแตมป์การเข้าออกเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นในอียูกลายครั้ง เจ้าหน้าที่ของสายการบินเยอรมันก็ไม่ยอมให้ขึ้นเครื่องจึงเสียตั๋วฟรีไปเลย และเรามีเวลากำหนดที่จะอยู่นอกยุโรป กรณีแบบนี้ต้องทำยังไงคะจะเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตใหม่ก็คิดว่าไม่น้าจะทันเพราะต้องออเดอร์ใบมรณะบัตรสามีที่เสียชีวิตจาก town hall และส่งมาไทยใช้เวลานานด้วย…..มีวิธีแก้ยังไงได้บ้าง

  1. Stichting Sajaam

   เข้าใจว่าคุณยังใช้พาสไทย แต่ที่จริง ถ้าชี้แจงว่า บัตรพำนักยังไม่หมดอายุ เลยยังเป็นนามสกุล ก่อนสมรส และแนบพาสเล่มเก่า และสำเนาทะเบียนสมรสภาษาอังกฤษ (ซึ่งขอได้จากเทศบาลเมืองที่คุณอยู่) ทางสายการบินน่าจะยอมรับได้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ลองสอบถามไปที่สายการบินก่อนที่จะจองตั๋ว

   1. Nok

    สวัสดีค่ะ
    อยากปรึกษา. วีซ่าหมดอายุวันที่30มิถุนายน 2018 นี้ . แต่ตอนนี้บินมาเนเธอร์แลนด์วันมี่3พฤษภาคม2018 กลับ 21มิถุนายน รวมประมาณ7อาทิตย์. แต่วีซ่าเราหมด30มิถุนายน. อยากจะขออยู่ให้ถึง3เดือนเราสามารถทำได้ไหมวิธีใด
    รบกวนสอบถามค่ะ
    ขอบคุณค่ะ

 18. sasitorn CHUAYNOO

  ถ้าได้ MVV Visa แล้วสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายโดยไปสมัครงานอะไรก็ได้ที่ Netherlands ไหมคะ

  หรือว่าได้ MVV แล้วก็ยังทำงานไมได้อยู่ดีค่ะ

  1. Stichting Sajaam

   ถ้าหมายถึง วีซ่าประเภทคู่รัก สามารถทำงานได้ค่ะ แต่ต้องมีหมายเลขBSN เพื่อเป็นผู้เสียภาษีก่อน เวลามาถึง ตอนไปแจ้งชื่อเข้าเทศบาล/เมืองที่อาศัย เค้าจะดำเนินการขอเลขนี้ให้ ระยะเวลาทำการจะขึ้นอยู่กับแต่ล่ะเมือง

Leave a Reply