Stichting Sajaam

อัตราภาษี มีปรับเปลี่ยน เริ่มใช้ 1 มค 2018 นี้

กรมสรรพากร (Belastingdienst) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีอากรต่างๆทุกปี เราขอสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 ที่คิดว่าตรงและใกล้ตัวที่สุดกับพวกเราเท่านั้นนะคะ

 

photo : pixabay

 

1.     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(Inkomstenbelasting) เกณฑ์เพดานรายได้แต่ละขั้นมีการปรับเปลี่ยนขึ้น ตามอัตราเงินเฟ้อที่มีการเพิ่มขึ้นทุกๆปี อัตราการจัดเก็บภาษีก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะ

1.1  ผู้ที่มีรายได้ตามลำดับขั้นที่ 1 (0 – € 20142) อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 36.55% เท่าเดิมค่ะ

1.2   ผู้ที่มีรายได้ตามลำดับขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 (€ 20142 – € 68507 )มีการเพิ่มอัตราการเสียภาษีขึ้นมาจาก 40.80% เป็น 40.85%

1.3  ผู้ที่มีรายได้ตามลำดับขั้นที่ 4 หรือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ € 68,507 ขึ้นไปนั้น มีการปรับลดอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงจาก 52% เป็น 51.95% ควรรู้

 

2.     Heffingskortingen (ส่วนลดภาษี) ขอยกมาแค่ 3 ตัวหลักๆที่คิดว่าเข้าข่ายพี่ๆน้องๆ ชาวไทยส่วนzzใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะ

2.1  algemene heffingskorting ส่วนลดภาษีทั่วไป สำหรับผู้ที่มีรายได้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดนี้ค่ะ ปีนี้ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง €2265 (ปี 2017 คือ €2254)

2.2  Arbeidskorting ส่วนลดภาษีสำหรับผู้ที่ทำงาน ปีนี้ได้รับส่วนลดสูงสุด €3249 (ปี 2017 – € 3223)

2.3  Inkomensafhankelijke combinatiekorting ส่วนลดนี้ เป็นส่วนลดสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 ปีอยู่ในความดูแล แล้วออกไปทำงาน (รวมถึงบุตรบุญธรรม/เด็กในอุปถัมภ์/ลูกที่ติดมากับสามีหรือภรรยา) ผู้ที่จะใช้ส่วนลดได้นั้นต้องมีรายได้มากกว่า € 4934 ขึ้นไป (ปี 2017 – €4895) และได้รับส่วนลดสูงสุดถึง €2801 (ปี2017 คือ €2778)

 

3.     Reisaftrek ผู้ที่เดินทางไปทำงานด้วยขนส่งสาธารณะ และนายจ้างไม่ได้ออกค่าเดินทางให้ สามารถนำค่าเดินทางมาลดหย่อนภาษีได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข เราสามารถนำมาลดหย่อนสูงสุดได้ถึง €2090 (เช็คเงื่อนไขได้ที่ www.belastingdienst.nl)

 

4.     Eigenwoningforfait อัตรากg ารเสียภาษีเงินได้ (Box 1) จากการได้ประโยชน์จากการอยู่อาศัยในบ้านที่ตนเป็นเจ้าของ (บ้านที่มีมูลค่าสูง ก็เสียภาษีส่วนนี้สูง ตามมูลค่าของบ้าน) ปีนี้อัตราการเสียภาษีส่วนนี้ลดลงเหลือ 0.70% (ปี 2017 คือ 0.75 %) อัตราภาษีนี้สำหรับบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ € 75,000 ถึง € 1,060,000 (ซึ่งคิดว่าเข้าข่ายมูลค่าบ้านของพวกเรามากที่สุด)

 

5.     Erf- en schenkbelasting การได้รับมรดก หรือ การได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยเสน่หาก็ตาม ผู้ที่ได้รับจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย อัตราการเสียภาษีประเภทนี้จะดูจาก มูลค่าของทรัพย์สินที่มีการยกมอบให้แก่กัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ยิ่งความสัมพันธ์ห่างกันมาก อัตราภาษีที่ต้องเสียก็สูงตามไปด้วย อัตราการเสียภาษีประเภทนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2018 นั่นคือ อยู่ที่ 10% 18% และ 30% ตามลำดับความสัมพันธ์ แต่ยอดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หากเราได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ สามี-ภรรยา-พ่อ-แม่-ลูก-หลาน คือ €2147

ที่เลือกเอาข้อนี้มา เพราะหลายคนจะได้พึงระวังในการ โอน หรือ รับโอน เงินจาก คนรู้จัก หรือบุคคลอื่น ค่ะ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงความสัมพันธ์และเพดานมูลค่าทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สรรพากร(www.belastingdienst.nl)

 

6.     Belasting box 3 (ทรัพย์สินในส่วนนี้ ได้แก่ บ้านหลังที่สอง ที่นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยของตน – เงินเก็บ – เงินฝาก ฯลฯ) เนื่องจาก ที่ผ่านมานั้นอัตราการเสียภาษีของรายได้กลุ่มนี้ คิดเป็นเรทอัตราเดียว ทำให้อัตราภาษีที่จะต้องจ่ายในกลุ่มนี้ สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากธนาคาร ในปี 2018 จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการกำหนดอัตราการเสียภาษีของรายได้กลุ่มนี้เป็นแบบตามลำดับขั้น ซึ่งจะให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าเดิม นอกจากนี้ จำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสำหรับรายได้ box 3 ยังเพิ่มขึ้นจาก €25000/คน/ปี เป็น €30000/คน/ปี

 

หวังว่าเนื้อหาที่คัดเลือก และสรุปมาให้จะชัดเจน และไม่เยอะเกินไปจนทำให้ หลายคนปวดหัวนะคะ

 

เรียบเรียงโดย

นริศรา บุญปัญญา

อาสาสมัคร สมาคมสยาม

 

Leave a Reply