Stichting Sajaam

หากไม่รู้..อาจสูญเสียสัญชาติดัตช์ได้โดยไม่รู้ตัว

การได้มาด้วยสัญชาติดัตช์ สำหรับคนอพยพย้ายถิ่นมาอย่างเรา อย่างที่ทราบว่าไม่ได้ง่ายๆ ต้องมีคุณสมบัติให้ครบ และมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยๆเลย ซึ่งสมาคมสยามเองก็ได้ให้ข้อมูลมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว วันนี้ขอหยิบยกเรื่องอับเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติที่ทางกระทรวงความมั่นคงและความยุติธรรมได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์บนเวบไซด์และ twitter ของกระทรวงและทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2017 ในเรื่อง

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!

“ถือสองสัญชาติหรือไม่? อย่าปล่อยให้เสียสัญชาติดัตช์”  ซึ่งโครงการณ์นี้ ได้จัดทำออกมาเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนดัตช์ที่พำนักอาศัยอยู่นอกประเทศราว 1 ล้านคนทั่วโลกให้เข้าใจและระวังไม่ให้สูญเสียความเป็นดัตช์โดยไม่รู้ตัว และเมื่อไม่ใช่ดัตช์จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศที่พำนักได้ ยิ่งไปกว่านั้น จะไม่สามารถย้ายกลับมาอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ง่ายๆ อีกต่อไป

การสูญเสียความเป็นดัตช์ เกิดขึ้นได้ 2 กรณีหลักๆคือ

 1. การเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติ
 2. การถูกเพิกถอนสัญชาติโดยรัฐบาล 

 

สูญเสียสัญชาติดัตช์ โดยอัตโนมัติได้อย่างไรบ้าง

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร และไม่ว่าคุณจะได้สัญชาติดัตช์จากการเกิด หรือได้สัญชาติมาทีหลัง ต่างก็มีโอกาสที่จะเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน หากคุณมีสถานะตรงดังต่อไปนี้้

A. การขอมีสัญชาติอื่นด้วยความสมัครใจ

คุณจะเสียสัญชาติดัตช์อัตโนมัติถ้าคุณขอถือสัญชาติอื่นด้วยความสมัครใจ แต่ก็มีข้อยกเว้น 3 ข้อที่จะไม่ทำให้คุณต้องสูญเสียสัญชาติได้ คือ:

 1. คุณเกิดในประเทศที่คุณขอมีสัญชาติใหม่เพิ่ม และคุณได้อาศัยอยู่ที่นั้นเป็นหลัก
 2. คุณได้อาศัยอยู่ในประเทศที่คุณขอมีสัญชาติใหม่เพิ่มเป็นหลักแบบถูกต้องตามกฏหมายอย่างน้อย 5ปี
 3. คุณขอมีสัญชาติตามคู่สมรสของคุณ

แต่ทั้ง 3 ข้อยกเว้นนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับประทศนอร์เวย์ หรือ ออสเตรียได้ หากคุณขอมีสัญชาติใหม่เพิ่มจาก2ประเทศนี้ คุณจะสูญเสียสัญชาติดัตช์ของคุณโดยอัตโนมัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้โดยตรงจากเวบของทางการตรงนี้ค่ะ >>Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

B. บุคคลที่มีสองสัญชาติพำนักอาศัยอยู่นอกราชอาณาจักรของเนเธอร์แลนด์ หรือ นอกประเทศสหภาพยุโรป (EU)

คุณจะเสียสัญชาติอัตโนมัติ ถ้า :

 • คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เมื่อได้อาศัยอย่างน้อย 10 ปี อยู่นอก Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten หรือ นอกประเทศสหภาพยุโรป (EU); และ
 • ในระหว่าง 10 ปีนี้ คุณมีสัญชาติอื่นด้วย

ในกรณีนี้ถ้าต่ออายุพาร์ตพอร์ตดัตช์ คุณก็จะไม่เสียสัญชาติดัตช์โดยอัตโนมัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้โดยตรงจากเวบของทางการตรงนี้ค่ะ>> Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen?  และ Wanneer verlies ik de Nederlandse nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit heb?

C. การยื่นขอสละสัญชาติดัตช์

เมื่อคุณยื่นขอสละสัญชาติดัตช์  คุณจะไม่เป็นคนดัตช์อีกต่อไป โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่เทศบาลเมือง(gemeente) ที่คุณอาศัยอยู่ หรือ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งการยื่นขอสลละสัญชาติจะดำเนินการได้เมื่อคุณยังถืออีกสัญชาติหนึ่งอยู่เท่านั้น. การยื่นขอสละสัญชาตินี้ ทำได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

D. การเสียสัญชาติดัตช์สำหรับผู้เยาว์

สำหรับผู้เยาว์สามารถสูญเสียสัญชาติดัตช์ได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบิดา หรือ มารดาเสียสัญชาติดัตช์ บุตรที่เป็นผู้เยาว์ก็จะเสียสัญชาติตามไปด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้โดยตรงจากเวบของทางการตรงนี้ค่ะ>> Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit (pdf, 85 kB)

นอกจากนี้ ทางกระทรวงยังได้จัดทำภาพสรุปข้อมูลให้ดูง่ายๆ ด้านล่างว่าควรระวังอะไรบ้าง ก่อนที่จะเสียสัญชาติดัตช์โดยไม่รู้ตัว

นอกจากการเสียสัญชาติโดยอัตโนมัติดังข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ทางรัฐบาลเองก็สามารถที่จะเพิกถอนสัญชาติของคุณได้เช่นกัน

การเพิกถอนสัญชาติดัตช์โดยรัฐบาล

คุณสามารถเสียสัญชาติดัตช์ได้เช่นกันจากการถูกเพิกถอน หรือเรียกง่ายๆว่า ถูกยึดสัญชาติคืนนั่นเอง โดยรัฐบาลจะมีการตัดสินให้คุณพ้นสภาพความการเป็นพลเมืองดัตช์ในที่สุด

การถูกเพิกถอนสัญชาติโดยรัฐบาล สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณได้รับสัญชาติดัตช์โดยการขอมีสัญชาติด้วยวิธีแบบ optie หรือด้วยวิธีแบบ naturalisatie (การโอนสัญชาติ) ซึ่งคุณเคยได้สัญญา (โดยการเซ็นต์ ยังจำกันได้หรือไม่) ว่าจะสละสัญชาติแรกของคุณ และเมื่อผ่านไปคุณยังไม่ได้ดำเนินการสละสัญชาติแรก คุณสามารถถูกเพิกถอนสัญชาติดัตช์ได้
 • คุณได้ทำการทุตจริตใน ขั้นตอนการขอมีสัญชาติดัตช์ (ไม่ว่าเป็นแบบ optie หรือ naturalisatie). ยกตัวอบ่างเช่นการปลอมแปลงเอกสารแสดงตัวตนของคุณ, คณให้คำเท็จ,คุณปิดบังซ้อนเร้นข้อเท็จจริงที่สำคัญ ในกรณีนี้คุณจะถูกเพิกถอนสัญชาติและกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ( staatloos ) หากไม่มีสัญชาติเดิมอยู่อีกแล้วเช่นกัน
 • คุณมีความผิดทางอาญากับความปลอดภัยของสหราชอาณาจักร เช่น อาชญากรรมทางสงคราม หรือ กระทำการก่อการร้าย เป็นต้น ในกรณีจะถูกเพิกถอนสัญชาติได้ก็ต่อเมื่อหากคุณไม่กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
 • คุณมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า และเคยได้สมัครใจไปรับราชการทหารในประเทศที่ได้ต่อสู้ในตอนนั้นกับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือกับหนึ่งในประเทศพันธมิตร
 • คุณมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า และคุณได้เข้าร่วม องค์กรที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ว่าที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

 

ในอนาคตหลายๆคนและคู่สมรสอาจจะมีแผนกลับไปใช้บันปลายชีวิตหรือจะกลับไปทำงานที่บ้านของเรา เมืองไทยของเรา  หากยังไม่แน่ใจในสภานะของตัวเอง ขอให้ลองย้อนกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งข้างบน ในหัวข้อการเสียสัญชาติแบบอัตโนมัติ ซึ่งน่าจะเข้ากับสถานการณ์ที่่สุด ที่สำคัญอีกเรื่องคือการต่ออายุพาสพอร์ตดัตช์ทุกๆ 10 ปี อย่าให้ขาดนะคะ

เรียบเรียงโดย ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน

อาสาสมัครสมาคมสยาม

29 June 2017

Leave a Reply