Stichting Sajaam

สรุปประเด็นสำคัญ วันเคาะระฆังฟังปัญหา ให้ข้อมูล โดย ไอเอนดี (IND)

สถานที่: วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เมือง Purmerend

 

วิทยากร:

 1. Jana Smirnova เจ้าหน้าที่ ประจำที่หน่วยอูเทรค มีหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่อง กฏหมาย สัญชาติ โดยเฉพาะสำหรับเรื่องที่ซับซ้อน

 

 1. Ruth Kanis  ไอเอนดี ประจำ หน่วยที่ อัมสเตอร์ดัม  ตั้งอยู่ที่ Stadhouderskade 85 (ติดกับตึกโรงเบียร์ไฮนาเกน)  สามารถเข้าพบเพื่อถาม ปัญหาได้เลย โดยไม่ต้องนัดหมายก่อน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเวลา 09:00-16:00 น

 

ช่องทางการติดต่อ IND

Website: www.ind.nl

Call: 088-0430430

Email: klantinformatiecentrum@ind.minvenj.nl

 

 

เนื่องจาก เวลาเริ่มที่เกินจากหมายกำหนดการไปเล็กน้อย เพราะเหตุ ติดขัดบางประการโดยเฉพาะ อุปกรณ์โสตทัศนูปรณ์ ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุด ได้สำเร็จจึงต้องใช้วิธีอธิบายอย่างละเอียด  รวมทั้งได้มีการประสานงานกับ คุณสหะ จากสมาคมสยามฯ จึงได้มีการส่งคำถามที่คนสนใจไปล่วงหน้า ดังนั้นการอภิปรายจะเริ่มจากการขอมี voortgezet verblijf  (zelfstandig verblijvergunning – humanitair niet-tijdelijk)  จะขออยู่ต่อโดยตัวเอง (ไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์รับรอง) มีหลักการอย่างไร

และจะต่อด้วยการขอสัญชาติดัชท์

 

ก่อนจะเริ่มการอภิปราย จนท. ได้ขอย้ำ ข้อควรรู้บางประการ

ไอเอนดี เป็นหน่วยงานของ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงายที่ดูแลเรื่องการขอวีซ่า(ดูประเภทของวีซ่าจากเวปไอเอนดี ) การขออยู่ต่อ(ต่ออายุบัตร) และการขอสัญชาติ  กฎ ระเบียบต่างๆไม่ได้กำหนดมาจากหน่วยงานไอเอนดี แต่มาจากรัฐสภา  ดังนั้นการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง(ไอเอนดี ตำรวจ ตม เคอเมนเตอ ศาล ฯลฯ ที่เกียวข้อง) จะทำตาม กฎระเบียบที่ได้ผ่านสภาฯ แล้ว เป็นหนึ่งเดียว

สำหรับในวันนั้น (และรวมถึงหากต้องติดต่อไอเอนดีเพิ่ม) ใครมีคำถาม สามารถ ถามได้ทั้งหมด อย่ากลัวว่าเราอยู่แบบผิดกฏหมาย แล้วจะโดนแจ้งจับส่งกลับประเทศหรือไม่ หรือ เดี๋ยวจะไม่ได้ต่อใบผู้อยู่อาศัย ฯลฯ   หากใครกังวล เวลาถามให้ขอระบุ เป็น ไม่ระบุชื่อก็ได้ (anoniem)

 

การขอ Zelfstandig verblijfsvergunnng

เป็นการขอมีบัตรพำนักด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีคนรับรอง (ยื่นขอได้เฉพาะ คนที่ได้วีซ่าไม่ระบุเวลากำหนด ไม่ใช่ วีซ่าสำหรับนักเรียน เป็นต้น)  ใครบ้างล่ะ ที่สามารถยื่นขอได้

 • เป็นพาร์ทเนอร์ หรือ บุตร ที่มีใบพำนักอาศัยจากข้อตกลง gezinvorming of gezinshereniging เท่านั้น
 • ตกเป็นผู้ถูกทำร้าย (กาย จิตใจ huiselijk geweld)
 • ข้อตกลงอื่นทางด้านมนุษยธรรม ซึ่งในที่นี่เราจะไม่ขอขยายความกัน

 

สำหรับกรณีบัตรผู้อยู่พำนักที่ต่อเนื่องมาจากวีซ่า แบบ gezinvorming of hereniging และ สามารถขออยู่เองได้ดังนี้

 • สำหรับ พาร์ทเนอร์ ต้องอยู่มาแล้ว 5ปี  (verblijf bij partner/echtgenoot)และ สอบได้ ดิโพลม่าอินเบอ แล้ว
 • สำหรับบุตร
  • อายุยังไม่ถึง 18 ปี อยู่มาอย่างน้อย 1 ปี ( verblijf bij ouder)
  • อายุเกิน 18 ปี อยู่มาอย่างน้อย 5ปี ( verblijf bij ouder) มีดิโพลม่าภาษาแล้ว (หรือเรียน จบ จาก โรงเรียน ดัชท์)

 

กรณี ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย จากความรุนแรงในบ้าน huiselijkgeweld

 • ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่เกิน 5 ปี
 • ความรุนแรงที่เกิดนั้น มากจนทำให้ สถานะภาพ ในการอยู่ร่วมกันไม่สามารถทำได้ต่อไป
 • ความรุนแรงที่เกิด (ไม่จำเป็นต้องเกิดเฉพาะทางร่างกายเท่านั้น) ได้มีการลงบันทึกเป็นเอกสาร ไม่ว่าจะจาก ตำรวจ หมอบ้าน จนทสังคมสงเคราะห์ OM หรือ ได้รับการแจ้งหรือบอกเล่าเพื่อลงเป็นเอกสารบันทึกไว้โดยองค์กรช่วยเหลือใดๆ
 • มีการขู่เข็ญจากคู่พาร์ทเนอร์ทั้งที่ เนเธอร์แลนด์และที่ประเทศเดิม
 • แต่การข่มขู่ทาง ศาสนา หรือ ประเพณี ไม่นับเป็น ความรุนแรงในครอบครัว

 

 

การขอสัญชาติ

Naturalisatie เปน หนึ่งในสามของการได้สัญชาติดัชท์

 1. Rechtswege (automatishe ) จากลูกที่มี พ่อหรือแม่เป็นคนมีสัญชาติดัชท์
 2. Optie procedure ง่าย และค่าธรรมเนียมการขอถูกกว่า อยู่อยางถูก กฏหมาย อย่างน้อย 15 ปี  ไม่ต้องสอบภาษาดัชท์ แต่ต้องดูข้อกำหนดประกอบอื่นๆอีก ให้ดูจากเวป www.ind.nl
 3. Naturalisatie การขอ ให้ขอที่ เคอเมนเต ที่เราอยู่อาศัย หลังจากเคอเมนเตอ ตรวจเอกสารว่าครบถ้วน รับเรื่อง จึงจะยื่นส่งให้ ไอเอนดี ตรวจเอกสารเพิ่มและ ไอเอนดีจะเป็นผู้ ตอบรับการให้สัญชาติ เพราะค่ายื่นคำร้องแพง และ หากไม่ได้รับสัญชาติ ไอเอนดีก็จะไม่คืนเงิน

 

ระเบียบของการขอสัญชาติแบบ  naturalisatie ต่อไปนี้

 • ระยะเวลา ที่จะขอได้ ต้องอยู่อย่างถูก กม ด้วยบัตรไอดีไม่กำหนดเวลา อย่างน้อย 5 ปี (ถ้าอยู่แบบนักเรียน ถือเป็นแบบ กำหนดระยะเวลา ขอไม่ได้)

 

** ข้อยกเว้น สำหรับ คนที่มีพาร์ทเนอร์เป็นคนดัชท์ ขอได้ตั้งแต่อยู่ครบสามปี (พาร์ทเนอร์เป็นคนดัชท์ หมายถึง คู่สมรสที่แต่งงานตามกฏหมายดัชท์  หรือ คนที่รับรองคุณมา หรือ คนที่จดทะเบียนพาร์ทเนอร์กับคุณ เป็นคนดัชท์)

 

อย่าลืมว่า สถานการสถานะของครอบครัว ต้องเหมือนเดิม ตลอดระยะเวลาในการขอจนจบ คือ พาร์ทเนอร์ คนเดิม อยู่บ้านหลังเดียวกัน จนจบ ได้ จดหมาย ตอบรับว่า ได้สัญชาติ)  ระยะเวลาในการขอ 6-12 เดือน

 

ข้อผิดพลาดสำคัญที่ไอเอนดีจะไม่พิจารณาให้สัญชาติคือ เรื่องผิดกฎหมายที่โดนลงโทษของตัวบุคคล ภายในระยะเวลาที่ขอสัญชาติ ในที่นี้ 4 ปีที่ผ่านมาตามกฎขอได้ 5 ปี  (แต่ไม่นับเรื่องผิดเล็กน้อย อาทิ กฏหมายจราจร จอดรถผิดที่ จอดรถในที่ห้ามจอด ฯลฯ)

 

 • เอกสารสัญชาติเดิม ต้องยังมีอายุ อยู่ (ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุ ควรไปต่อก่อนยื่นขอ)
 • ใบเกิด (เน้น เรื่องการรับรองต้องถูกต้อง ถ้าไม่แน่ใจ สามารถติดต่อไอเอนดี ให้ตรวจสอบก่อนขอยื่นได้ เพราะถ้ายื่นไปแล้วเอกสารตัวใดผิด แล้วถูกปฎิเสธจะเสียเงินเปล่า….ติดต่อไอเอนดีได้จากเบอร์โทร และอีเมล์ที่ให้ไปข้างบน)
 • ความรู้ด้านภาษาดัชท์ได้ตามข้อกำหนด (ดูเพิ่มเติมเรื่อง ระดับ และข้อยกเว้นในเวปไอเอนดี และ ดูโอ DUO)
 • ตกลงที่จะคืนสัญชาติเดิม (ตามกฎหมายของดัชท์)

 

 • U hebt de bereidverklaring ondertekend. Met deze bereidverklaring geeft u aan de Verklaring van Verbondenheid af te leggen op de ceremonie
 • ขณะนี้หากไปยื่นขอสัญชาติดัชท์ จะได้เอกสารตัวหนึ่งจากเคอเมนเตอมาให้เซ็น เรียกว่า Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit http://vae.nlambassade.org/binaries/content/assets/postenweb/v/verenigde_arabische_emiraten/nederlandse-vertegenwoordigingen/import/producten_en_diensten/burgerzaken/naturalisatie/model-2.4-bereidheid-tot-het-doen-van-afstand-huidige-nationaliteit.pdf
 • เป็นแผ่นสำคัญที่หลายคนกลัวมากเวลาให้ถูกเซ็น เพราะถ้าไม่เซ็น เคอเมนเตอก็ไม่ยื่นขอสัญชาตืให้ เพราะตาม กม ดัชท์ ต้องสละสัญชาติ เพราะฉนั้นถ้าเรารู้แน่ๆว่า เราไม่มีสิทธิตามข้อยกเว้นใดๆเลยที่จะไม่ต้องเสียสัญชาติไทย (และเราก็ไม่อยากเสียสัญชาติไทย) ก็จงอย่าเซ็นเอกสารตัวนี้ (แต่ก็คงยังไม่ได้ขอสัญชาติ) จนต่อเมื่อ เราได้ทบทวนข้อยกเว้นแน่นอนแล้วและพบว่า เราได้ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียสัญชาติเดิมแน่ๆ เพราะแต่งงานกับคนดัชท์ จึงให้เลือกกาใน bereidheidverklaring  ข้อ 4 ว่า NEE

Geen Afstand

 

**ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสียสัญชาติเดิม  ขอให้ดูใน เวปไอเอนดี

Uitzonderingen afstand:

Wanneer hoeft u géén afstand te doen van uw huidige nationaliteit:

 • U verliest door naturalisatie tot Nederlander automatisch uw oorspronkelijke nationaliteit.
 • De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
 • U bent getrouwd met of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
 • U bent minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar.
 • U bent erkend vluchteling en hebt een verblijfsvergunning asiel.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius, en u woont hier nog steeds op het moment dat u uw aanvraag indient.
 • Van u kan niet worden verlangd dat u contact opneemt met de autoriteiten van de staat waarvan u de nationaliteit bezit.
 • U hebt bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet door Nederland erkend wordt.
 • U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land.
 • U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen. Daardoor lijdt u ernstige financiële schade. Denk aan erfrecht.
 • U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw huidige nationaliteit.

 

ช่วงถาม ตอบ

 

มีคนถามเรื่อง ขณะที่ยื่นขอสัญชาติ เลิกกัน พาร์ทเนอร์ ไทรไปยกเลิกการันตี การขอสัญชาตินั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมด (จึงแนะนำให้ขอแบบ zelfstandig เพื่อจะได้ไม่ต้องผูกกับพาร์ทเนอร์)

 

คำถาม ถ้าไปงาน naturalisatie ceremony ไม่ได้จะมีผลกับการรับสัญชาติไหม

คำตอบ ตามกฎหมายสัญชาติ จะสมบูรณ์ได้ต้องไปแสดงตัวในงานสาบานตน (เรื่องข้อยกเว้นของแต่ละเคอเมนเตอ เช่นให้ยกเว้น ได้หนึ่งหรือสองครั้งต้องติดต่อเคอเมนเตเอง)

 

คำถาม กรณี มีปัญหากับพาร์ทเนอร์ ก่อนเวลาครบ 5 ปี แต่มีดิโพลม่าดัชท์แล้วจะขออยู่แบบ Zelfstandig verblijf ได้หรือไม่

คำตอบ โดยหลักการ ขอไม่ได้ ยกเว้นว่า ปัญหาที่เกิด มีเหตุ huiselijkgeweld เข้ามาเกี่ยว ทั้งนี้ ให้กลับไปดูคำอธิบายเรื่อง ความรุรแรงในครอบครัวด้านบนประกอบ  ทั้งนี้ให้ลองติดต่อไอเอนดีโดนตรง

 

 

คำถาม กรณี ถ้าสอบอินเบอร์เคอเร่น ยังไม่ได้ซักทีจะทำอย่างไร

คำตอบ หากสอบหลายครั้งแล้ว ยังไม่ผ่านซักที (อย่างน้อยสี่ครั้ง) ให้ติดต่อ ดูโอ DUO เพื่อขอสอบ vrijstellingexamen ได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องดูข้ออนุญาตเพื่อสอบทดแทนตัวนี้ว่า มีข้ออนุญาตอะไรให้สอบทดแทนบ้าง

 

เนื่องด้วย เวลามีจำกัด และยังมีคำถามที่เหลืออีก ทางสมาคมสยามฯ จะขอรวบรวมหาคำตอบ และจะลงให้เพิ่มเติม โปรดติดตามอ่านในบทความครั้งหน้านะคะ

 

ชมคลิปวีดีโอ บางช่วงในวันงาน ขอขอบคุณ คุณ Nitaya Sroisarika ที่ไ้ด้บันทึก และแชร์เอาไว้ในช่องยูทูป คะ

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง โศภฤณ พินิจภูวดล

รองนายกสมาคมสยาม

11 October 2015

Leave a Reply