Stichting Sajaam

เสวนา ไขข้อสงสัย กฏหมายแรงงานดัตช์ (ARBEIDSRECHT)

สมาคมสยาม แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เล็งเห็นในความสำคัญของการปรับตัวของคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น ภาษา ไม่เข้าใจกฏหมาย และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานขึ้น รวมถึงเป็นการป้องกันในเรื่องของการถูกเอาเปรียบ ทางสมาคมสยาม จึงได้จัดงานเสวนาเพื่อไขข้อสงสัย ในเรื่องกฏหมายแรงงานดัตช์ ขึ้น โดยมีหัวข้อหลักดังนี้

– ประเภทของสัญญาจ้างประเภทต่างๆ
– สิทธิและผลประโยชน์ที่ได้จากสัญญาและ CAO
– สิทธิในกรณีถูกเลิกจ้างหรือว่างงาน
– แนวโน้มกฏหมายแรงงานดัตช์ในอนาคต

 

ชมคลิปเสียงและภาพบรรยากาศของงานเสวนาย้อนหลัง ที่จัดไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่>>>140802_Sajaam arbeidsrecht

 

 

Leave a Reply