Stichting Sajaam

ภาษีน่ารู้

อัตราภาษี มีปรับเปลี่ยน เริ่มใช้ 1 มค 2018 นี้

อัตราภาษี มีปรับเปลี่ยน เริ่มใช้  1 มค 2018 นี้

กรมสรรพากร (Belastingdienst) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีอากรต่างๆทุกปี เราขอสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 ที่คิดว่าตรงและใกล้ตัวที่สุดกับพวกเราเท่านั้นนะคะ     1.     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(Inkomstenbelasting) เกณฑ์เพดานรายได้แต่ละขั้นมีการปรับเปลี่ยนขึ้น ตามอัตราเงินเฟ้อที่มีการเพิ่มขึ้นทุกๆปี อัตราการจัดเก็บภาษีก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะ 1.1  ผู้ที่มีรายได้ตามลำดับขั้นที่ 1 (0 – € 20142) อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 36.55% เท่าเดิมค่ะ 1.2   ผู้ที่มีรายได้ตามลำดับขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 (€ 20142 – € 68507 )มีการเพิ่มอัตราการเสียภาษีขึ้นมาจาก 40.80%…

เชิญร่วมสัมนา “เรื่องการยื่นแบบเสียภาษีสำหรับปี 2015”

เชิญร่วมสัมนา “เรื่องการยื่นแบบเสียภาษีสำหรับปี 2015”

สมาคมสยามฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การยื่นแบบเสียภาษีส่วนบุคคล สำหรับปี 2015 หลาย ๆ ท่านคงประสบปัญหาทุกปีเมื่อใกล้ เวลายื่นภาษีส่วนบุคคล (Aangifte inkomstenbelasting) อาจไม่เข้าใจ กรอกไม่เป็น อาจกลัวกรอกผิด หรือ ไม่ค่อยเข้าใจภาษา ยิ่งเป็นภาษาเรื่องภาษี ยิ่งไปกันใหญ่ แม้คุณจะไม่ต้องยื่นแบบเอง เพราะคู่สมรสจัดการให้ น่าจะดีที่คุณเองก็มีความรู้ ความเข้าใจไปด้วย สามารถช่วยเตือน ช่วยดูไปกับเค้า บางท่านอาจจะให้ ที่ปรึกษาด้านภาษี จัดการยื่นแบบเสียภาษีให้ แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ที่ปรึกษาของคุณ ได้จัดการทุกอย่างให้คุณอย่างถูกต้อง หากคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้ไว้เลย คุณจะตรวจสอบการทำงานของที่ปรึกษาได้อย่างไร   หากคุณไม่เข้าใจเรื่องภาษีเลย ไม่แน่หลังจากจบหลักสูตรนี้ คุณอาจจะประหยัดเงินค่าที่ปรึกษาและหันมาทำเอง เพราะที่จริงแล้ว มันไม่ได้ยากเกินไป อย่างที่เราคิด ((พิเศษ))…

Belastingaangifte 2013 workshop

Belastingaangifte 2013 workshop

สมาคมสยามฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การกรอกภาษีส่วนบุคคล สำหรับปี 2013 หลาย ท่านคงประสบปัญหาทุกปีเมื่อใกล้เวลายื่นภาษีส่วนบุคคล (Aangifte inkomstenbelasting)  อาจไม่เข้าใจ กรอกไม่เป็น อาจกลัวกรอกผิด หรือ ไม่ค่อยเข้าใจภาษา ยิ่งเป็นภาษาภาษี ยิ่งไปกันใหญ่ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม นี้ สมาคมสยามฯ จึงจัดการอบรมการกรอกเอกสารแสนยุ่งนี้ขึ้นอีกครั้ง จากที่เคยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเมื่อครั้งก่อน เคยจัดไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการสัมนา จะเป็นแบบเชิงปฏิบัติการ คือทดลองกรอกไปด้วยพร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกเอกสารเพื่อขอคืนภาษีในกรณีคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้ทำงานหรือมีรายได้ต่ำมากๆ การกรอกเอกสารภาษีรายได้ส่วนบุคคล  (Aangifte inkomstenbelasting) ประจำปี 2013  …

การลดหย่อนภาษี กรณีสามี/ภริยา/พาร์ทเนอร์จดทะเบียน มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้

การลดหย่อนภาษี กรณีสามี/ภริยา/พาร์ทเนอร์จดทะเบียน มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้

  ใครก็ตาม ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีและเป็นผู้มีรายได้ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่ต้องเสียภาษีรายได้ และก็มีสิทธิได้รับการหักส่วนลดหย่อนภาษีรายได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระภาษีที่ต้องชำระ  ซึ่งรายการหักลดหย่อนภาษี มีหลากหลายกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล   สำหรับบทความนี้ ทางสมาคมขอเขียนถึง การหักลดหย่อนภาษีกรณีสามี/ภริยา/พาร์ทเนอร์จดทะเบียนมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ (Algemene heffingskorting voor minstverdienende partners) ซึ่งมักจะเป็นคำถามเข้ามาบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อถึงเทศกาลยืนแบบชำระภาษี อย่างในเดือนมีนาคมนี้นั่นเอง สำหรับเรื่องนี้มักมีความเข้าใจผิดกันอย่างมาก ว่าคือ เงินเดือนของแม่บ้านหรือพ่อบ้าน ที่รัฐจ่ายให้เปล่าๆ ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ อย่างสิ้นเชิง ค่ะ แต่นั้นคือ เงินที่ได้มาจากการหักส่วนลดหย่อนภาษีล่วงหน้า ในกรณีที่สามี/ภริยา/พาร์ทเนอร์จดทะเบียน ที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของสรรพกร (fiscale partner) มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ Fiscale partner…

Belastingaangifte 2013 workshop

สมาคมสยามฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การกรอกภาษีส่วนบุคคล สำหรับปี 2013 หลายท่านคงประสบปัญหาทุกปีเมื่อใกล้เวลายื่นภาษีส่วนบุคคล (Aangifte inkomstenbelasting)  อาจไม่เข้าใจ กรอกไม่เป็น อาจกลัวกรอกผิด หรือ ไม่ค่อยเข้าใจภาษา ยิ่งเป็นภาษาภาษี ยิ่งไปกันใหญ่ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม นี้ สมาคมสยามฯ จึงจัดการอบรมการกรอกเอกสารแสนยุ่งนี้ขึ้นอีกครั้ง จากที่เคยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเมื่อครั้งก่อน เคยจัดไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการสัมนา จะเป็นแบบเชิงปฏิบัติการ คือทดลองกรอกไปด้วยพร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกรอกเอกสารเพื่อขอคืนภาษีในกรณีคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้ทำงานหรือมีรายได้ต่ำมากๆ การกรอกเอกสารภาษีรายได้ส่วนบุคคล  (Aangifte inkomstenbelasting) ประจำปี 2013   สิ่งที่ต้องเตรียมมา…