Stichting Sajaam

วีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ

สรุปประเด็นสำคัญ วันเคาะระฆังฟังปัญหา ให้ข้อมูล โดย ไอเอนดี (IND)

สรุปประเด็นสำคัญ วันเคาะระฆังฟังปัญหา ให้ข้อมูล โดย  ไอเอนดี  (IND)

สถานที่: วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เมือง Purmerend   วิทยากร: Jana Smirnova เจ้าหน้าที่ ประจำที่หน่วยอูเทรค มีหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่อง กฏหมาย สัญชาติ โดยเฉพาะสำหรับเรื่องที่ซับซ้อน   Ruth Kanis  ไอเอนดี ประจำ หน่วยที่ อัมสเตอร์ดัม  ตั้งอยู่ที่ Stadhouderskade 85 (ติดกับตึกโรงเบียร์ไฮนาเกน)  สามารถเข้าพบเพื่อถาม ปัญหาได้เลย โดยไม่ต้องนัดหมายก่อน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเวลา 09:00-16:00 น   ช่องทางการติดต่อ IND Website: www.ind.nl…

การเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น

การเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น

บทความที่แล้ว เราได้ทราบขั้นตอนล่าสุดสำหรับการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือ วีซ่าเชงเก้น กันแล้ว ครั้งนี้ผู้เขียนขอเรียบเรียงจากประสบการณ์ล่าสุดในการเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ/รับรองที่พัก และหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น ประเภทเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมเพื่อน หรือ เยี่ยมคู่รัก กันคะ   ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์มอย่างสมบูรณ์และจะต้องมีการรับรองลายเซ็นของผู้เชิญ และประทับตราที่เทศบาลเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ กรอก 1 ใบต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่า อย่างถูกต้อง ตามรายละเอียดหนังสือเดินทาง เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานที่เกิด วันเกิด สถานะ (โสด/แต่งงาน/หย่า) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวปัจจุบันของผู้เชิญให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน หากผู้เชิญ  สมรสแล้ว …

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่าสุด

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่าสุด

หายจากการเขียนบทความไป 1 เดือน สืบเนื่องจากผู้เขียนไปพักร้อน มีแขกมาเยือน เลยต้องไปทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี พาตะลุยเที่ยวเมืองกังหันและบางประเทศในยุโรปตามโปรแกรมทริปในฝันของใครหลายๆคน แต่ก่อนที่เพื่อนๆและญาติๆจะมาจากไทย ผู้เขียนก็ได้มีการสืบเสาะหาข้อมูลล่าสุด จึงได้ทราบว่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า Schengen เพื่อเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์จากประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียวเมื่อเทียบกับตอนที่ผู้เขียนมาเอง เมื่อ 5 ปีก่อนค่ะ สิ่งแรกคือ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ได้มอบมายให้องค์กรภายนอก คือ วีเอฟเอส โกลบอล (vfs global ) เป็นผู้ดำเนินการแทน  เช่นการดำเนินการกำหนดนัดหมายสำหรับวีซ่าเชงเก้น  บริการให้ข้อมูลวีซ่าเชงเก้นที่เกี่ยวข้อง และงานธุรการบางอย่าง ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า VFS มิได้มีส่วนใดๆ ต่อผลการพิจารณาคำขอวีซ่า หรือระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอวีซ่าแต่อย่างใด มาดูขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ล่าสุด ที่ผู้เขียนคัดลอก มาจากเวบไซด์ของ…

ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร…นั้นได้(อย่างไร)แต่ใดมา

ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร…นั้นได้(อย่างไร)แต่ใดมา

ทราบหรือไม่ว่า เมื่อเราได้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถูกต้อง โดยไม่ติดขัด ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า ครบเป็นเวลา 5 ปีนั้น คุณสามารถยื่นขอมีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า Verblijf onbepaalde tijd  ใบอนุญาตนี้ ไม่ใช่ใบเปลี่ยนสัญชาติ แต่เป็นใบอนุญาตที่ทำให้คุณสามารถอาศัยอยู่ได้ด้วยตนเองนาน 5 ปี และอาจสามารถย้ายไปพำนักที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปได้ด้วย ซึ่งคุณต้องยื่นความจำนงค์ขอมีใบอนุญาตชนิดนี้ ทางรัฐไม่ดำเนินการให้คุณอัตโนมัติ โดยขณะที่คุณยื่นเรื่อง ใบอนุญาตพำนักอาศัยชั่วคราวปัจจุบันของคุณต้องยังไม่หมดอายุ และคุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด   The permanent residence permit (type II) & the status of long-term resident CE คุณจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติของสหภาพยุโรป ตามข้อกำหนด 2003/109/EC…

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตของดัตช์

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่า หรือ ใบอนุญาตเพื่อเยี่ยมหรืออาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมายจากประเทศของคุณและจะต้องถูกแปลเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับ เช่นภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน   การรับรองเอกสารของคุณให้ถูกกฏหมายทำได้โดยการประทับตราเอกสาร ที่กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ใบเกิด, ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบจดทะเบียนพาร์ทเนอร์, บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย และมีระยะเวลาในการดำเนินการ   ก่อนที่เอกสารจะสามารถถูกรับรองได้ อาจต้องมีการลงนามโดยเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ออกเอกสาร เช่น ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องถูกลงนามโดยแพทย์ผู้ตรวจก่อน  เผื่อเวลาในการจัดการสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือน ก่อนที่คุณจะยื่นเรื่องขอใบอนุญาตหรือวีซ่า เพื่อความสะดวก และควรตรวจสอบจากเวบไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ตามลิงค์นี้เลยค่ะ  >>>   ที่มา : www.expatica.com/nl        …