Stichting Sajaam

ครอบครัว

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

สิทธิในสินสมรสเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2018

การแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้ แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข   การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายถ้าไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใดๆ คุณได้: จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับมรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม บริษัทของคุณเอง ตกเป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องมีการแบ่งกัน กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด   ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018  มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้: ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงาน ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆหรือไม่ กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น   การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซื้อขาย…

การยุติ/ยกเลิก สถานภาพสมรสและภาระต่างๆตามกฏหมาย

การยุติ/ยกเลิก สถานภาพสมรสและภาระต่างๆตามกฏหมาย

การยุติ/ยกเลิก สถานภาพการสมรส,การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ หรือ การยกเลิกสัญญาข้อตกลงในการอาศัยอยู่ด้วยกัน สามารถทำได้อย่างไร   เมื่อเดินมาถึงทางตัน จำเป็นต้องจบ! หลายคนคงจะสงสัยว่า สมาคมเพิ่งจะลงบทความการแต่งงาน ทำไมมาหักมุม รีบจบชีวิตรักเสียได้  อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน วันหนึ่งที่เราอยากจะยกเลิกความสัมพันธ์และภาระที่ผูกพันธ์ต่อกันทางกฏหมาย ของเนเธอร์แลนด์ จะทำได้อย่างไร ข้อมูลเบื้องต้น เหล่านี้ อาจจะช่วยให้คุณได้เตรียมตัว อย่างมีสติ ล่วงหน้าก่อนได้  ลองทำความเข้าใจตามไปด้วยกันค่ะ   การยุติการแต่งงาน คุณต้องดำเนินการผ่านศาล และจำเป็นต้องใช้ทนายความ แต่หากคุณยังไม่พร้อมที่จะหย่าร้างเพราะติดปัญหาทางการเงิน หรือคุณอาจต้องรอให้ขายบ้านหรือขายสมบัติแล้วแบ่งเงินกันถึงจะหย่างกันได้ กรณีนี้คุณสามารถแยกกันอยู่ได้ ซึ่งเรียกว่า scheiden van tafel en bed และคุณยังมีสถานภาพแต่งงานอยู่ แต่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแล้ว   การยุติทะเบียนพาร์ทเนอร์ หากคุณทั้งคู่มีความเห็นตรงกันว่าจะแยกทาง…

สิทธิและหน้าที่หลังจากแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์

สิทธิและหน้าที่หลังจากแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์

บทความนี้เป็นภาคต่อของครั้งที่แล้ว เมื่อเรารู้กันแล้วว่าจะครองรักกันแบบใด ครั้งนี้มาเข้าใจในสิทธิที่เราได้เลือกไว้กันค่ะ  ขอเกริ่นก่อนเลยว่า เนื้อหาแน่น และเยอะมากๆ ผู้เขียนอยากเขียนให้สั้นๆ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะทุกส่วนสำคัญทั้งนั้นเลย เอาเป็นว่า หายใจเข้าลึกๆ แล้วตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะ   สิทธิและหน้าที่หลังจากแต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ ตามกฏหมายของเนเธอร์แลนด์ เมื่อคุณได้แต่งงานหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์แล้ว สิทธิและหน้าที่ต่างๆก็จะตามมาหลายประการโดยอัตโนมัติ ในขณะที่การสัญญาข้อตกลงในการอยู่ด้วยกัน (samenlevingscontract) จะให้สิทธิและหน้าที่เฉพาะที่ได้ตกลงกันและระบุลงไปในสัญญาเท่านั้น  สมาคมสยามขอแปลและเรียบเรียงสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญมาให้อ่านกันพอสังเขบ และพอให้เข้าใจกันง่ายๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ   การใช้นามสกุลร่วมกัน คุณสามารถเลือกใช้นามสกุลของคู่สมรสหรือจะเลือกใช้คู่กับนามสกุลเดิมของคุณด้วย หรือเลือกที่จะไม่เปลี่ยนนามสกุลก็ได้เช่นกัน แต่ในทางเอกสารราชการหรือการกรอกเอกสารสำคัญ คุณก็ยังจำเป็นใช้นามสกุลเดิมอยู่ เช่นการกรอกข้อมูลในการเสียภาษี เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ในความคิดเห็นของผู้เขียน การเลือกใช้นามสกุลร่วมกัน เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคุล ผู้เขียนไม่สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียให้เห็นได้อย่างชัดเจนได้ ทั้งก่อนและหลังใช้ แต่หากมีท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ลองเขียนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกันได้นะค่ะ  …

การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ และการใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน

การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ และการใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen   หากจะหยิบยก สำนวนไทยๆ ที่ว่า ตกล่องปล่องชิ้น ซึ่งมีความหมายตาม พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คือ การตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย  คงจะเข้ากันดีที่สุดกับบทความครั้งนี้ ที่ทางสมาคมจะหยิบยกมาบอกเล่าให้ทราบกัน   ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อตัดสินใจ จะตกล่องปล่องชิ้นกับใคร แล้ว มีทางเลือกอยู่ด้วยกัน  3 รูปแบบ คือ การจดทะเบียนสมรส หรือ การแต่งงาน  (Huwelijk  หรือ Trouwen ) การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ (Geregistreerd partnerschap) การใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกัน  (Samenwonen)  …

เปลี่ยนใบสมรสจากไทยให้มีสิทธิตามกฏหมายของเนเธอร์แลนด์..ทำได้อย่างไร

เปลี่ยนใบสมรสจากไทยให้มีสิทธิตามกฏหมายของเนเธอร์แลนด์..ทำได้อย่างไร

มีหลายๆครั้งเลย ที่สมาคมสยามได้รับคำถาม เรื่องการนำใบสมรสจากไทย ไปแสดงหรือ แจ้งต่อ ที่ทำการอำเภอ (Gemeente) ของเมืองที่เราอยู่นั้นเพียงพอ หรือไม่เพื่อให้ได้สิทธิสมบูรณ์ตามกฏหมายของเนเธอร์แลนด์ การที่เราไปยื่นใบสมรสที่ อำเภอ อาจเป็นแค่การลง ทะเบียนราษฎรเท่านั้นว่า นาง ก. เป็นใครบ้านอยู่ที่ไหน มีสถานะ สมรส แล้ว กับนาย ข. เท่านั้น  เพราะหากเราไม่ได้แจ้ง กับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า ว่าต้องการเปลี่ยนใบสมรสใบนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายฮอลแลนด์  ใบสมรสนั้นก็จะยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ได้รับรองสิทธิตามกฎหมายของที่นี้ ที่นี่ เราจะเปลี่ยนใบสมรสจากไทย ให้มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างไรบ้าง ทางสมาคมได้ไปค้นข้อมูลมาให้ดังนี้ค่ะ อย่างแรกเลยต้อง ให้เอาใบสมรสจากไทย ที่ได้รับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตฮอลแลนด์ แล้วไปยื่นที่ gemeente ของเมือง Den haag…