Stichting Sajaam

การขอเงินช่วยเหลือ เมื่อถูกเลิกจ้าง ในประเทศเนเธอร์แลนด์

การขอเงินช่วยเหลือ เมื่อถูกเลิกจ้าง ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ทำอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้าง? หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับสิทธิขอเงินช่วยเหลือ ww-uitkering  ได้ คุณสามารถทำการลงทะเบียนยื่นขอต่อหน่วยงาน  UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับใน 2 เดือนแรก จะเป็น 75%  ของรายได้ที่เคยได้รับ และได้รับเป็น 70%ในเดือนถัดๆมา และคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้นานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงานของคุณก่อนที่จะถูกเลิกจ้าง  ตั้งแต่ 3 เดือน และไม่เกิน 38 เดือน   4 ขั้นตอนในการยื่นขอ WW-Uitkering 1.  ลงทะเบียนออนไลน์กับ UWV สำหรับการหางาน  คุณมีเวลาภายใน 2 วันหลังจากวันทำงานวันสุดท้ายในการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวบ www.werk.nl หรือคุณจะทำการลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เช่นกัน สิ่งที่คุณต้องเตรียมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนคือ DigiD Code…

เสวนา ไขข้อสงสัย กฏหมายแรงงานดัตช์ (ARBEIDSRECHT)

เสวนา ไขข้อสงสัย กฏหมายแรงงานดัตช์ (ARBEIDSRECHT)

สมาคมสยาม แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เล็งเห็นในความสำคัญของการปรับตัวของคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น ภาษา ไม่เข้าใจกฏหมาย และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานขึ้น รวมถึงเป็นการป้องกันในเรื่องของการถูกเอาเปรียบ ทางสมาคมสยาม จึงได้จัดงานเสวนาเพื่อไขข้อสงสัย ในเรื่องกฏหมายแรงงานดัตช์ ขึ้น โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ – ประเภทของสัญญาจ้างประเภทต่างๆ – สิทธิและผลประโยชน์ที่ได้จากสัญญาและ CAO – สิทธิในกรณีถูกเลิกจ้างหรือว่างงาน – แนวโน้มกฏหมายแรงงานดัตช์ในอนาคต   ชมคลิปเสียงและภาพบรรยากาศของงานเสวนาย้อนหลัง ที่จัดไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา   ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่>>>140802_Sajaam arbeidsrecht    

การเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น

การเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น

บทความที่แล้ว เราได้ทราบขั้นตอนล่าสุดสำหรับการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น หรือ วีซ่าเชงเก้น กันแล้ว ครั้งนี้ผู้เขียนขอเรียบเรียงจากประสบการณ์ล่าสุดในการเตรียมเอกสารหนังสือเชิญ/รับรองที่พัก และหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าระยะสั้น ประเภทเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมเพื่อน หรือ เยี่ยมคู่รัก กันคะ   ขั้นตอนที่ 1: กรอกแบบฟอร์มอย่างสมบูรณ์และจะต้องมีการรับรองลายเซ็นของผู้เชิญ และประทับตราที่เทศบาลเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์ กรอก 1 ใบต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่า อย่างถูกต้อง ตามรายละเอียดหนังสือเดินทาง เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานที่เกิด วันเกิด สถานะ (โสด/แต่งงาน/หย่า) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวปัจจุบันของผู้เชิญให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน หากผู้เชิญ  สมรสแล้ว …

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่าสุด

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่าสุด

หายจากการเขียนบทความไป 1 เดือน สืบเนื่องจากผู้เขียนไปพักร้อน มีแขกมาเยือน เลยต้องไปทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี พาตะลุยเที่ยวเมืองกังหันและบางประเทศในยุโรปตามโปรแกรมทริปในฝันของใครหลายๆคน แต่ก่อนที่เพื่อนๆและญาติๆจะมาจากไทย ผู้เขียนก็ได้มีการสืบเสาะหาข้อมูลล่าสุด จึงได้ทราบว่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า Schengen เพื่อเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์จากประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียวเมื่อเทียบกับตอนที่ผู้เขียนมาเอง เมื่อ 5 ปีก่อนค่ะ สิ่งแรกคือ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ได้มอบมายให้องค์กรภายนอก คือ วีเอฟเอส โกลบอล (vfs global ) เป็นผู้ดำเนินการแทน  เช่นการดำเนินการกำหนดนัดหมายสำหรับวีซ่าเชงเก้น  บริการให้ข้อมูลวีซ่าเชงเก้นที่เกี่ยวข้อง และงานธุรการบางอย่าง ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า VFS มิได้มีส่วนใดๆ ต่อผลการพิจารณาคำขอวีซ่า หรือระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอวีซ่าแต่อย่างใด มาดูขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ล่าสุด ที่ผู้เขียนคัดลอก มาจากเวบไซด์ของ…

โรงเรียนสอนภาษาไทย สมาคมสยาม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสอนภาษาไทย  สมาคมสยาม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

อย่าให้ภาษาและวัฒนธรรมไทยต้องเลือนหายไปเพราะมาอยู่ต่างแดน   โรงเรียนสอนภาษาไทย ก.ศ.น. สมาคมสยาม  เปิดรับ สมัครนักเรียนใหม่ De school van het educatiecentrum Stichting Sajaam begint de volgende cursus Thais: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Meer info >>> Thaise taal cursussen ขอบคุณภาพจาก internet